Statistiky návštěvnosti

Omlazení.cz

Analýza použitelnosti a návrhy řešení (Podtitul zadání zněl: Www stránky České spořitelny - Efektivní využití ve vztahu k nabídce investičních služeb)

 
náhled webu České spořitelny        

Přesto, že si recenzi použitelnosti ve vztahu k nabídce investičních služeb objednala pouze jedna divize České spořitelny, práce se nemohla vyhnout problémům s použitelností webových stránek této banky jako celku.

Vše nakonec vyústilo v pracovní setkání s ("in-house") týmem zodpovědným za celé webové sídlo ČS a jsme rádi, že naše návrhy se (byť jen asi z 80-ti procent) odrazily v kompletním re-designu webu.

 

Recenze byla vedena z odborně zralého pohledu.

"Navržené řešení přineslo vhodné začlenění nových prvků do stávající struktury stránek. Recenze www stránek byla vedena z nezávislého a odborně zralého pohledu a napomohla odhalení řady možností jejich zlepšení."

ing. Petr Valenta
Česká spořitelna

       
       
Více informací