Statistiky návštěvnosti

Více vlasů.cz

Ministerstovo školství mládeže a tělovýchovy - Ústav pro informce ve vzdělávání - projekt Edu.cz: Průběžný audit snadné použitelnosti, přístupnosti a informační architektury, uživatelské testování snadné použitelnosti.

 
MŠMT - www.edu.cz        
 

Průběžný audit snadné použitelnosti ve vztahu k informační architektuře portálu. Audit přístupnosti dle zákona č. 365/2000 Sb.

Cíle projektu www.edu.cz jsou ambiciózní a tak je trochu škoda, že ke spolupráci nedošlo v časnějším stádiu vývoje projektu - informační architekturu je skutečně nutné vytvořit dříve než (v tomto případě poněkud svazující) grafický návrh.

Chci ocenit Vaše odborné analytické pohledy

"Z naší spolupráce v souvislosti s přípravou projektu portálu EDU.CZ chci ocenit Vaše odborné analytické pohledy a věcné kvalifikované připomínky k informační architektuře portálu stejně jako přínosnost Vámi poskytnutých konzultací k problematice snadné použitelnosti a přístupnosti."

Ing. Pavla Křižíková
Ředitelka divize informací a služeb, Ústav pro informace ve vzdělávání

       
       
Více informací